Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Lộc - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm
Dự báo thời tiết
Phước Sơn

Hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ 2 xã điểm Phước Năng và Phước Chánh xây dựng nông thôn mới
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/10/2017 .Lượt xem: 181 lượt.
Trong đó, vốn hỗ trợ phát triển sản xuất 260 triệu đồng, hỗ trợ khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 300 triệu đồng, còn lại là mua sắm trang thiết bị trung tâm văn hóa thể thao xã, vệ sinh môi trường và tập huấn, tuyên truyền...


Với nguồn vốn được cấp, các xã đang tổ chức triển khai các phần việc liên quan, trong đó tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân và thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là thôn 2 Phước Năng và thôn 1 Phước Chánh.

game3k

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Các chính sách, dự án giảm nghèo tác động tích cực đến đời sống người dân
Xây dựng nông thôn mới:Còn nhiều khó khăn
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất