Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Xã Phước Lộc - Phước Sơn - Quảng Nam
 
  • Site
  • Web
Tìm
Dự báo thời tiết
Phước Sơn

Các chính sách, dự án giảm nghèo tác động tích cực đến đời sống người dân
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 23/10/2017 .Lượt xem: 185 lượt.
Báo cáo do Đồng chí Võ Văn Ba, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện trình tại hội nghị nêu rõ: 5 năm 2011-2015, thông qua việc đầu tư hỗ trợ theo nghị quyết 30a, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chính sách, dự án giảm nghèo đã đem lại những tác động tích cực đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo thể hiện rõ ở lĩnh vực  y tế, giáo dục, nhà ở,…


Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng như trường học, trạm y tế, giao thông, thủy lợi tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 48,94% năm 2014. Kết quả 5 năm, ngân sách trung ương đã hỗ trợ hơn 240 tỷ đồng để thực hiện các chính sách theo nghị quyết 30a, 135 trên địa bàn, bao gồm các hạng mục hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; tăng cường, thu hút cán bộ, trí thức trẻ; đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ pháp lý. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo khác theo quyết định 167, 33, chương trình 134 của thủ tướng chính phủ cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả…Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện như việc đầu tư để phát triển nhân rộng mô hình còn hạn chế, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi còn trùng lặp, một bộ phận người dân chưa có ý thức trong sản xuất nên năng suất đạt chưa cao, tỷ lệ hộ nghèo đạt mục tiêu đề ra nhưng chưa bễn vững,…Trên cơ sở đó, các đại biểu đại diện cho các ban, ngành, các địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016-2020
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây dựng nông thôn mới:Còn nhiều khó khăn
Đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất